Menu
Nákupný košík

Reklamácia

Reklamácia sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia - vrátenia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.
  1. Reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami a právnym poriadkom platným v SR.
  2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať jeho kontrolu a o prípadných chybách obratom informovať predávajúceho.
  3. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomnou formou vyplnením reklamačného formulára. Popíše, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
  4. V prípade doručenia zjavne poškodeného balíka, je nutné ho pri doručení s prepravcom skontrolovať a prepravca je povinný spísať "škodový zápis", ktorého kópiu doručte DD PNEU s.r.o.
  5. Ak kupujúci zasiela vadný tovar späť, je povinný zaslať tovar tak, ako ho prevzal od predávajúceho, teda v pôvodnom obale alebo obale zodpovedajúcej kvality a to vrátane všetkých súčastí dodávky na adresu DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004, 691 55, Moravská Nová Ves.
  6. Predávajúci neručí za zle zabalené zásielky a obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave, aj keď sa závada prejavila pred transportom. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  7. Vrátený tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatý.

POSTUP VRÁTENIA

VYPLŇTE FORMULÁR

kliknutím na ikonu "Vrátiť" (Váš účet > História objednávok > príslušná objednávka)

ZOBRAZIŤ OBJEDNÁVKY

ZABALTE PRODUKT

a pošlite ho na našu adresu:
DD PNEU s.r.o.
Vinohradská 1004
Moravská Nová Ves
Česká republika
691 55